CV/Curriculum Vitae

mls01cv01CZ

MARTtina Lupe Švarcová

:: Narozená v Brně 1971. V současné době žije a tvoří v Budkovicích u Ivančic.
:: Absolventka soukromé střední umělecké školy grafické v Jihlavě.
:: 2002 – 2007 konzultace u profesora Martina Mainera
:: Povoláním grafik – u výrobce reklam firmy 3P – příležitostná reklamní propagace.
:: 1996 – 2000 vedla výtvarný kroužek dětí v Náměšti nad Oslavou
:: 1997 – 2007 „Dvorní malířka“ – výtvarnice hradu Cimburk u Koryčan. Dobrovolná spolupráce s neziskovou organizací Polypeje – společnost pro obnovu a využití hist. památek.
– činnost organizační-Dny múz ,výtvarná – propagační materiály,pedagogická – vedení výtv.dílen
:: Činnost scénografická pro Prostějovské měst.divadlo 1999-2001(návrhy scény a kostýmů: Malý princ, Modrý pták aj.)
1998 – 2002 spolupráce s divadelním studiem Racek, reklamní a propagační. práce, kostýmy, loutky atd.
:: Ilustrace – básnické sbírky
Obrásně, Příběhy per ze dvou dlaní, Čechrání peří, japonská poezie – Čtvero ročních období
:: Od roku 2009 vede kreativní malbu sebeobjevování a kurz mozaiky pro dospělé.

:: Vystavuje každoročně od roku 1996 na samostatných i společných výstavách v celé ČR i v mnoha zemích EU. Její obrazy jsou obsaženy v soukromých sbírkách v USA, Švýcarsku a zemích EU (Francie, Polsko, Rakousko,Slovensko).

:: Práce na vnitřní čistotě :
Reiky 2001, holotropního dýchání od r.2003, Modrá Alfa 2004, roční sebe-projasňující trénink s Moa Doris 2009, medicin wheel – (medicinský kruh) Ivo Musil a Simona Junková, ayahuaskové rituály od r 2008, vision quest (hledání vizí) od roku 2009 s Jorge Arenívar Redtailhawk který je uznávaný učitel lakotské tradice. Praktikuje různé šamanské techniky. Práce s energii a s vizemi. Jóga 1995. Příležitostně vyučuje jógu od roku 2009.

EN

MARTtina Lupe Švarcová

:: Born in Brno 1971. Currently lives and creates in Budkovice near Ivančice.
:: Graduate of private secondary school of graphic arts in Jihlava.
:: 2002 – 2007 consultations with professor Martin Mainer
:: profession: graphic designer – at company 3P, occasional advertising promotion.
:: 1996 – 2000 head of art class for children in Náměšť nad Oslavou
:: 1997 – 2007 „
Court painter“ – artist of Cimburk Castle. Voluntary cooperation with nonprofit organization Polypeje – company specializing in restoration and utilization of historic monuments, organisation – Dny múz, art-promotional materials, pedagogic-running of art workshops

:: 1999-2001 scenographic activity for council theatre in Prostějov (scene designs, costumes)

1998 – 2002 cooperation with theatrical studio Racek, advertising and promotion work, costumes, puppets etc.

:: IIlustrations – poetry collections
:: Since 2009 she runs a creative painting group for self-discovery and a mosaic workshop for adults

:: Since 1996 she annually exposes her artwork in separate and collective exhibitions all around the Czech Republic and many countries of the European Union. Her paintings are included in many private collections in the USA, Switzerland and countries of the EU (France, Poland, Austria, Slovakia) Její obrazy jsou obsaženy v soukromých sbírkách v USA, Švýcarsku a zemích EU (Francie, Polsko, Rakousko,Slovensko).

 

).